"Ini Ceritaku, dan Cerita Teman-Temanku"

Powered by Blogger.
Friday, May 10, 2013

Doa Menghilangkan Kantuk
inna rabbakumullaahulladzii khalaqa ssamaawaati wal-ardha fii sittati ayyaamin tsumma istawaa'alaa l'arsyi yudabbiru l-amra maa min syafii'in illaa min ba'di idznihi dzaalikumullaahu rabbukum fa'buduuhu afalaa tadzakkaruun


[10:3] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia.Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?


Tags :

Related : Doa Menghilangkan Kantuk

0 komentar:

Post a Comment